Om Eld

Eld er designer og illustratør Eirik Lia, etablert i Oslo.

Eld leverer grafisk design, reklamemateriell, art direction og illustrasjon.
Firmaet ble etablert i 2002 og er lokalisert i makerspacet Bitrafs kontorer på Youngstorget i Oslo.
Eld er et akronym av forbokstavene i organisasjonsnavnet Eirik Lia Design.
Navnet Eld fungerer på norsk (av gammelnorsk/norrønt: Eldr), på skandinavisk og på engelsk.
Den konkrete definisjonen av ild på norsk betyr flamme, brann eller bål.
Ilden er et symbol og et fenomen som alle verdens folkeslag har et sterkt forhold til,
det er også et av den vestlige filosofis fire grunnelementer.

Kontaktinfo
Ta kontakt på epost

eirik (æt) eldworks.no
eller telefon
(+47) 942 77 896
Adresse:
Sverigesgate 17 C
0658 Oslo