Om Eld

Eld er designer og illustratør Eirik Lia, etablert i Oslo. Eld leverer grafisk design, reklamemateriell, art direction og illustrasjon til både små og store kunder. Firmaet ble etablert i 2002 og er lokalisert i hackerspacet Bitrafs kontorer på Youngstorget i Oslo. Eld har gjort prosjekter for kunder som Working Title Films og Universal Pictures (‘The Snowman’ 2016), NRK og Monster Scripted (‘Nobel’ TV-serie (sendes høsten 2016), Fantefilm (‘Bølgen’ 2015), Expology (Norsk Tindesenter (2016), BI, Dansk Filminstitutt, Norges Bank (pitch) (2014)), Futatsu Industries (Berthel O. Steen/Mercedes Benz, Subaru, Chess, Help forsikring, Igloo), Implenia Norge, Ark bokhandel, Euro Sko Norge, Meat Digital, Varner (Urban, Cubus), Skyskraper, Både Og, (Svea Finans, Let´s deal) og Far-Far fliser. For disse har Eld gjort identitetsdesign, kampanjer, firmapresentasjoner, spillefilmrekvisita, apparel, illustrasjon, pakningsdesign, og storyboards. I tillegg til en stor variasjon av reklamemateriell.

Eld er et akronym av forbokstavene i organisasjonsnavnet Eirik Lia Design.

Litt om betydningen og strategien på valg av navnet
Eld fungerer på norsk (av gammelnorsk/norrønt: Eldr), på skandinavisk og på engelsk.
Den konkrete definisjonen av ild på norsk betyr flamme, brann eller bål. Ilden er et symbol og et fenomen som alle verdens folkeslag har et sterkt forhold til, det er også et av den vestlige filosofis fire grunnelementer. Ilden har gjennom årtusener for mange kulturer betydd forvandling og fornyelse, sammensmelting, lys og varme, midtpunkt, energi, bevegelse og trygghet. I tillegg har den vært med på å skape aktivitet, og å gi kraft, styrke og renhet for de som kunne temme og bruke den.

Dette har igjen har gjort at menneskene har kunnet utvikle visdommen, hjertet og sjelen sin, og til å bli inspirert og utnytte seg av dens livgivende kraft.

Kontaktinfo
Ta kontakt på epost

eirik (æt) eldworks.no
eller telefon
(+47) 942 77 896
Adresse:
Sverigesgate 17 C
0658 Oslo