Cubus

Cubus annonseplakater.
Kunde: Varnergruppen.
Arbeidene var del av en større kampanje for kubus, som rettet seg mot kjøpesentrene i Norge.
Dette arbeidet var en typisk ekspressjobb.