NB_070315_1

 

NB_070315_6

NB_070315_7

NB_070315_5

NB_070315_2

NB_060315

NB_060315_2NB_070315_4

Expology / Norges Bank

Prospekt for nytt besøkssenter for Norges Bank.
Norges bank har 100års jubileum i 2017 og i denne sammenhengen ønsker de å lage et besøksenter for skoleelever, studenter og andre interesserte som ønsker innsikt i Norges Banks ansvar i Norges økonomi. Eld var med på å utvikle den grafiske profilen i dette prosjektet.