Detalj 1 Forside

Detalj 2

Detalj 3

Detalj 4

Detalj 5

Glemmen_Detalj3

Glemmen Brosjyre4_241011_3_Til trykk(lofi)

Østfold Fylkeskommune

Studiekatalog for Glemmen videregående skole

Glemmen ønsket å oppdatere profilen sin gjennom blant annet et nytt utseende på studiekatalogen sin. Ved tett samarbeid med kunden valgte vi å gå for et rent og ryddig utseende som samtidig skulle utstråle skolens verdiord, som er respekt, trygghet, samarbeid, trivsel og humor.

Grafisk design: Eld Kommunikasjon
Fotografi: Espen Gresvik Schei