Detalj 1

Detalj 2

Detalj 3

Spreads

 

Østfold Fylkeskommune

Studiekatalog for Greåker vgs.

Oppdragsgiver ønsket en katalog som skulle visualisere skolens kreative integritet og gjengi slagordet «Glede i Læring». Det ble satt fokus på stor variasjon per oppslag og en glad og energifylt fargepalett. Skolen har stort flerkulturelt mangfold, noe som også ble verdsatt i utviklingen av profilen og studiekatalogen.