Screen shot 2014-07-01 at 17.21.18

Implenia Norge

Firmapresentasjon
for Implenia Norge

Implenia Norge AS er et
entreprenørselskap som
jobber med komplekse
infrastrukturprosjekter.
Implenia er et relativt nytt
selskap i Norge, men har likevel
solide røtter, erfaringer og
kompetanse. Fra å være et selskap
i anleggsbransjen med fokus
på vei, bane og betongarbeider
er Implenia i Norge nå blitt en
totalleverandør innen større og
komplekse infrastrukturprosjekter.
Bedriften er i ferd med å bygge
seg opp som en av de store
aktørene innen anlegg i Norge og
ønsker å posisjonere seg blant
konkurrentene. Derfor ble verdiord
som ble valgt for presentasjonen
Energi, Spenning og Kvalitet.
Gjennom dette prosjektet ønsket
oppdragsgiver å nå studenter og
potensielle fremtidige ansatte
og fortelle de at Implenia er en
bedrift med mange spennende
karrieremuligheter og et godt
arbeidsmiljø. Firmapresentasjonen
bygger på den visuelle identiteten
som er utviklet i Sveits, men er
blitt tilpasset det norske markedet
Jeg samarbeidet tett med
HR-leder, merkevare- og
kommunikasjonskoordinator og
direktør i dette prosjektet.
Her ser dere et utdrag fra
presentasjonen.