Galleri (klikk for å se større versjoner)

Site: arkivportalen.no

Arkivportalen

Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger.

Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg
i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge.

Løsningen ble etablert i 2010 og antallet kataloger fra de ulike institusjoner er ikke komplett.

Profilen skal signalisere overgangen fra det tradisjonelle til det moderne. Den skal uttrykke enkelheten ved å søke i arkivene og beholde en estetisk gjenkjennelseseffekt til de historiske dokumentene.